Room Grid

Room Grid

15/06/2021 2021-06-15 6:02

Come in, take your shoes off and let yourself sink into the mattress. Close your eyes for five minutes, smile…

20 mét vuông
1 giường
1 phòng tắm

Chúng tôi là khu nghỉ dưỡng Coco Island bao gồm 30 phòng/1 Homestay HONEY MOON (Diện tích phòng 20 mét...

20 mét vuông
1 giường
1 phòng tắm

Chúng tôi là khu nghỉ dưỡng Coco Island bao gồm 30 phòng/5 Homestay VIP ROOM (Mỗi phòng 20 mét vuông)....

20 mét vuông
1 giường
1 phòng tắm

Chúng tôi là khu nghỉ dưỡng Coco Island bao gồm 30 phòng/5 homestay FAMILY ROOM (Mỗi phòng 20 mét vuông)....

12 mét vuông
1 giường
1 phòng tắm

Chúng tôi là khu nghỉ dưỡng Coco Island bao gồm 30 phòng/19 Homestay DOUBLE ROOM (Mỗi phòng 12 mét vuông). Các...

Kiểm tra phòng

1 Room , 1 Người lớn , 0 Trẻ em
Phòng
Người lớn
Trẻ em